Google testiranje stranicu sa rezultatima pretraživanja koja prikazuje pregled stranica generiranih od strane njegovog algoritama.

Neki ljudi koji su jučer pretraživali Google vidjeli su stranicu sa rezultatima pretraživanja, gdje su neki rezultati bili označeni sa pozadinom plave boje i kada se pređe mišem preko njih (hover), Google generira pregled stranice na desnoj strani (preko oglasa, zanimljivo) ističući tekst sa izvornog upita pretraživanja.

Google pretraga se već može poboljšati tako da generira rezultate sa pregledom stranice kroz "opcije pretraživanja" na lijevoj strani stranice sa rezultatima pretraživanja, ali ti pregledi su znatno manji i nisu automatski generirani od strane hover-a. Nekada su Ask.com i Microsoft Bing imali slične mogućnosti pregleda.

google-new-previews-sm