2755v30-max-250x250 Pored legalnog tržišta trgovine akcijama uvek je postojalo i to sekundarno tržište na kome se trgovalo akcijama aktuelnih kompanija. Na tom sekundarnom (uličnom) tržištu između ostalih trguje se i sa akcijama Twitter-a. Trenutna ulična vrednost bilo koje serije Twitter akcija je najmanje 7 dolara po akciji, navode izvori upoznati sa transakcijama. Sa 225 miliona akcija po ceni od najmanje 7 dolara dolazimo da Twitter trenutno vredi 1,575 milijardi dolara.

Formirano je čak i nekoliko fondova koji su stvorene sa jedinom svrhom a to je kupovina akcija od zaposlenih u Twitter-u i investitora, a Twitter-ov bord direktora u to se uopšte ne meša iako bi mogao, insistirajući na svom pravu prvog odbijanja.

Poznavaoci prilika na uličnom tržištu navode da se cena od 7 dolara po akciji generalno smatra "fer" cenom za veće transakcije od najmanje 1 milion dolara. Manje transakcija, koje mogu privući veći broj potencijalnih kupaca, ponekad dostižu i nešto višu cenu.

Poslednja zvanična procena vrednosti Twitter-a bila je 1,1 milijarda dolara.