novell Attachmate Corporation je kupila tehnološkog giganta Novell za 6,10 dolara po akciji u gotovini. Ukupna vrednosti transakcija je oko 2,2 milijarde dolara. Attachmate je u vlasništvu investicione grupe koju predvodi Francisco Partners, Golden Gate Capital and Thoma Bravo.

Novell je objavio da je sklopio i dogovor o prodaji određenih prava na intelektualnu svojinu CPTN Holdings, koji je konzorcijum tehnoloških kompanija organizovan od strane Microsoft-a, za 450 miliona dolara u gotovini.

Ova prodajna cena Attachmate Corporation je 28% veća od cene koju je imao Novell 2. marta 2010 godine, na zatvaranju berze, kada je Elliott Associates ponudio kupovinu svih preostalih deonica kompanije Novell za 5.75 dolara po akciji. Novell je odbio ponudu nekoliko nedelja kasnije rekavši da je ponuda neadekvatna i da potcenjuje kompaniju.

Attachmate Corporation planira da upravlja Novell-om kao dve odvojene poslovne jedinice: Novell i SUSE, kojima će pridružiti svoje holding kompanije, Attachmate i NetIQ.

U slučaju vam je neposnato poslovanje Attachmate Corporation, to je kompanija koja se prvenstveno fokusira na emulaciju terminala, modernizaciju, upravljanjem prenosa datoteka i poslovnim softverom za otkrivanje prevara. To je najveća privatna softverska kompanija u Vašingtonu, SAD.

Njen osnivač i direktor, Jeffrey Hawn, koji se svojevremeno čuveno predao vlastima nakon što je optužen za okrutnost prema životinjama i krađi. Osuđen je na 10 dana zatvoru 2008 godine zato što je naredio da se ubije 32 bizona, koja su zalutala na njegov ranč u Koloradu.

Kompanija Novell navodi da očekuje da će se obe transakcije, prodaja Attachmate Corporation i prodaja intelektualne svojne CPTN Holdings-u, zatvoriti u prvom kvartalu 2011 godine.