forex-onlinetrziste Trgovanje na Forex tržištu prepoznaje i klasifikuje različite trgovinske stilove, upravo zbog činjenice da postoji široko polje izbora taktika i strategija za trgovanje i analizu valutnog tržišta. Dugogodišnji razvoj i usavršavanje osnovnih i kompleksnih metoda trgovanja na, svakako, najkompleksnijem međunarodnom finansijskom tržištu, imale su za rezultat generisanje mnoštva visoko produktivnih strategija trgovanja, koje su dalje kreirale stilove i trejderske taktike.

Međutim, svaki pokušaj da se pronađe jedinstven stil trgovanja ili univerzalni tehnički pokazatelj za uspostavljanje dobitnog obrasca je potpuno pogrešan pristup samoj metodologiji trading-a. Izgradnja sopstvenog stila pojedinca, kao i profesionalnih timova, svoje gradivne elemente pronalazi u temeljnom izučavanju ekonomskih i tehničkih faktora, kao i veštine prepoznavanja obrazaca, kroz razumevanje metodologije svakog od stilova, koji su opštepoznati i priznati na Forex tržištu.

Postoje tri načina na koji institucije, korporacije i pojedinci najčešće trguju na Forex-u: spot, forward i futures tržišta. Trgovanje na spot tržištu  je uvek bilo najveće jer ima pokriće u stvarnoj imovini na kojoj se baziraju futures i fowards. U prošlosti je futures tržište bilo popularnije jer je bilo već duže vreme dostupno za individualne investitore. Međutim, pojavom elektronskog poslovanja, spot tržište počinje da beleži veliki porast aktivnosti i sad je ispred futures tržišta kao preferirani oblik poslovanja individualnih investitora i špekulanata. Forward i futures tržišta zanimljivija su kompanijama koje moraju ograničiti kursni rizik na određeni datum u budućnosti. 

Spot tržište

Valutno spot trgovanje je najpopularniji devizni instrument na svetu. Velike promene u ceni i brzi profiti (kao i gubici) karakteristika su spot tržišta. Na spot tržištu valute se kupuju i prodaju po trenutnoj ceni. U toj ceni, određenoj ponudom i tražnjom, ogledaju se  mnogi faktori kao što su tekuće kamatne stope, ekonomsko-političke prilike ( lokalne i međunarodne), percepcija budućih rezultata jedne valute prema drugoj, i ostalo. Provedena transakcija naziva se, spot (trenutna) transakcija . To je bilateralna transakcija gde jedan učesnik dostavlja drugome dogovoren iznos valute i od njega prima određeni iznos u drugoj valuti po dogovorenom kursu. Iako je spot tržište poznato kao ono gdje se transakcije obavljaju trenutno za namirenje su potrebna dva dana. Period od dva dana, u kojem se dogovoreni posao izvršava razvijen je davno prije tehnološkog napretka. Ovaj vremenski period bio je potreban kako bi se proverili svi detalji vezani za dogovorenu transakciju. Iako jeto sada tehnološki izvodljivo, savremena tržišta nisu osetila potrebu da smanje ovo vreme isplate.

Ljudske greške se ipak događaju i one moraju biti svedene na minimum. Sklapanjem ugovora na spot tržištu, banka određuje kvotu, procenjuje cenu valute kojom se trguje. Kvota se sastoji od dve brojke (npr. USD/JPY = 133.44/133.49 ili USD/JPY = 133.44/49, oba primjera imaju isto značenje). Prva brojka  naziva se prodajna cena (cena po kojoj se prodaje), dok se druga brojka naziva kupovna cena. Razlika između kupovne i prodajne cene naziva se marža.

Forward i Futures tržišta

Za razliku od spot tržišta, forward i futures tržišta ne trguju stvarnim valutama. Umesto toga, trguje se  takozvanim terminskim deviznim ugovorima koji predstavljaju pravo na određenu valutu po određenom kursu za neki određeni datum u budućnosti.

Forward ugovor je ugovor između dve strane o prodaji ili kupovini neke imovine (koja može biti bilo koga oblika) u unapred određenom trenutku u budućnosti. Jedna strana se slaže da kupi, a druga da proda nešto po ranije dogovorenoj ceni. Kod takve kupoprodaje isplata se vrši tek na datum dospeća ugovora.
Forvard ugovor se koristi da bi se kontrolisao i umanjio rizik od, na primer, promene kursa valuta ili od promene cena sirovina, kao što je nafta.
Srodan ali ne i identičan je pojam terminskih ugovora  (futures).

Na futures tržištu, ugovori se prodaju i kupuju na bazi standardne veličine i datuma isporuke na javnim, organizovanim tržištima. U početku su to bila tržišta roba (poljoprivrednih proizvoda, sirovina i slično) ali danas su se znatno proširila i na finansijska tržišta. Futures ugovori sadrže specifične odredbe koje uključuju  broj jedinica kojima se trguje, datum isporuke i isplate kao i porast minimalne cene koja se ne može prilagođavati.

Oba tipa ugovora su obavezujući i obično je isplata u gotovini, iako se ugovori mogu kupovati i prodavati i prije nego što isteknu. Forward i futures tržišta mogu ponuditi zaštitu od rizika u trgovanju s valutama. Obično velike multinacionalne kompanije koriste ova tržišta kako bi se ogradila od budućih oscilacija kursa valute, ali na njemu takođe učestvuju i špekulanti.

Napomena

Forex je tržište visoke volatilnosti i podložno je velikim i naglim promenama u kratkim vremenskim intervalima, što ga stavlja u grupu visokorizičnih tržišta.  Korišćenje tutorijala, demo računa i upotreba platforme su besplatni i dostupni svima, i preporučljivo je da se što duže koriste za učenje, analizu i praćenje aktivnosti tržišta kako bi se što bolje upoznali sa ovakvim načinom poslovanja.