cantfindwebsite Pretraga se smatra isključivo kao medij sa direktnim odgovorom koji ima za cilj dovođenje prometa i sticanje klijenata. Kanali direktnog odgovora se mere u smislu stvari kao što su stopa odgovora, kupnja, potrošačko delovanje. Ove merne jedinice se uredno uklapaju sa pretragom, jer su merljivi mediji koji se mogu direktno povezati sa stopom odgovora, kao na primer, klikovi i kupovine.

Nasuprot tome, brendiranje nije “uobičajeni” način na koji se pretraga koristi. To je prvenstveno zbog toga što ciljevi brendiranja u velikoj meri razlikuju od ciljeva pretrage i stoga se iste mere ne primenjuju. Uobičajeni ciljevi brendiranja obuhvata stvari kao što su stvaranje svesti, stvaranje osećaja bliskosti, promovisanje razmatranja i dovođenje preporuka.

Klikovi i kupovine nisu relevantne za merenje brendiranja ali postoje merne jedinice koje se mogu izvesti iz pretrage i koji se lepo uklapaju u brending strategiju.

Na primer, možemo da izmerimo napor uložen u kreiranje svesti o brendu i prikažemo u obliku statistike koja se odnosi na domet i učestalost, tkz udeo prikaza. Možemo meriti poznavanje i razmatranje tako što ćemo pametno licitirati na plaćenom termine za pretragu koji označavaju naš brend i meriti efikasnost putem CTR naših reklama u odnosu na druge konotativne ključne reči.

comScore pruž sledeće ključne informacije o upotrebi pretrage:

  • Intenzitet pretrage je porastao za 11% od januara 2010 godine. Intenzitet pretrage se odnosi na broj tražilaca po pretrazi.
  • Tražioci obično traže nešto da rade, da odu negde, ili mesta gde bi pronašli informacije.

Evo najboljih načina da koristite pretragu za brendiranje:

Ciljajte ključne reči bazirane na interesu

Brendiranja može biti o povezivanju sa vašom ciljnom grupom preko odgovarajućih interesovanja. Postoji jako mnogo mogućnosti u okviru plaćene pretragu da ciljate ključne reči koje označavaju interes duboko povezan sa vašim brendom. Na primer: ako pokrenete pretragu za ključne reči vezane za kuvanje kao što su “pržena piletina” ili “pileća supa “, naći ćete da praktično i nema oglašivača.

Ključne reči bazirane na osobinama ciljne grupe

Brendiranja može biti u vezi naglašavanja jedinstvenih karakteristika vašeg brenda. Ovo je odlična strategija za proizvođače.

Na primer: ako tražite ključne reči koje označavaju kvalitet, možete pokušati sa “visok kvalitet kočionih pločica”, “nekvarljivi delovi sudopera” i slično.

Optimizacija videa

Ako imate kvalitetan video oglas koji prikazuju poruke vašeg brenda, onda je potrebno da ga optimizujete za Internet pretraživače. Trebalo bi da promovišete svoje video snimke preko YouTube sponzorisane pretrage. Takođe bi bilo dobro da promovišete ove video zapise i na ostalim socijalnim medijima uz platformu za plaćanje po kliku koja se nudi preko Facebook-a.

Meta tagovi za organski SEO

Opis u rezultatima organske pretrage se često izdvaja iz meta tagova, a često se dešava da brendovi koji su fokusirani na dobijanje što boljeg ranga urade sve ostalo a opis nekako previde. Opis videa je fantastično mesto na koje možete da postavite poruku vašeg brenda jer vi kontrolišete meta tag opis.

Budite prisutni kad se vaš brand pretražuje

Ovo uključuje: parole, imena brendova, imena proizvoda, greške u kucanju, i dodavanje “.com” vašim ključnim rečima. Ovo bi trebalo da uključuje i fraze brenda, ključne reči koje sadrže vaš brend.

Zapamtite da cilj vaše brend kampanje nije da dovode prodaju danas već da stvori svesti o specifičnim osobinama, stilu, ili potrebama koje vaš brend zadovoljava.