Sudeći po anketama koje su sproveli neki sajtovi, Google + bi mogao biti veliki pobjednik sa svojom novom društvenom platformom.

Anketna pitanja su se odnosila na mišljenje korisnika o Google + i o njegovoj poziciju u odnosu na sajtove za društveno umrežavanje, Facebook i Twitter.

90% Google + korisnika je navelo da im se sviđa, sa jednako impresivnih tri četvrtine ispitanika koji su naveli da će Google + projekat dugoročno uspjeti. Zanimljivo je to da je dvije trećine ispitanika izjavilo da preferira Google + u odnosu na Facebook:

Na pitanje koje je poredilo Google + u odnosu na Twitter, mišljenje korisnika je bilo skoro podjejeno. 40% je odgovorilo da preferira Google + u odnosu na Twitter, ali je također 33% odgovorilo suprotno dok 27% nije bilo sigurno. Iako je rano za bilo kakvo poređenje Google + mreže sa bilo kim ili bilo čim ovi odgovori korisnika se mogu tumačiti kao odraz na koji način ljudi koriste različite društvene mreže, po njima, Google + je srodniji sa Facebook-om nego sa Twitter-om.

Ako bi gledali realno, Facebook sa svojih 700 milijuna korisnika teško da će u bliskoj budućnosti biti pomjeren sa pozicije lidera društvenog umrežavanja, ali je možda napokon dobio pravog konkurenta.