Došlo je vreme da se oprostimo sa operativnim sistemom Vista, ili bar jednom od verzija. Kompanija Microsoft je objavila da od 12. jula, kompanija više neće pružati podršku za operativni sistem Vista SP1.

S druge strane, Vista SP2 će zadržati podršku kompanije. Ukoliko ste korisnik Vista OS ii mate SP1 ovde možete preuzeti SP2, koji vam je potreban da bi još uvek imali podršku kompanije Microsoft.

Pošto Vista SP1 više neće biti podržana, ona više neće primati bezbednosne ispravke. To će, tokom vremena, učiniti da operativni sistem postane prilično nesiguran a samim tim i korisnici koji nisu prešli na drugi servisni paket. Dugo osporavana i kritikovana Vista trenutno ima mali udeo na svetskom tržištu računara, ispod 10%.

Prema saopštenju kompanije Microsoft, u aprilu 2012 godine, sve potrošačke verzije Vista OS će izgubiti podršku. Podrška za poslovne verzije će se nastaviti do 2017 godine.

Windows 8 bi trebao biti lansiran početkom 2012 godine, što se podudara sa krajem podrške za Windows Vista. Ovakav sled događaja može se smatrati i marketinškim potezom koji bi trebao da pomogne brže usvajanje operativnog sistema Windows 8.

Korisnici operativnog sistema Vista i nakon ukidanja podrške mogu da nastave da koriste softver, međutim, on će postati izuzetno ranjiv na napade nakon što Microsoft prekine sa pružanjem bezbednosnih ispravki.