Wikimedia Foundation se nalazi u procesu dodavanja značajke za ocjenjivanje svih članaka na engleskom jeziku koji se nalaze na Wikipedia, tako da sada čitatelji mogu ocijeniti njihovu kvalitetu na temelju nekoliko kriterija.

Značajka, službeno nazvana Article Feedback, nalazi se u fazi ispitivanja od kraja prošle godine. Zadnji put je bila proširena u svibnju sa oko 100.000 članaka.

Ovaj vikend, Wikimedia Foundation je počela sa dodavanjem značajke za ocjenjivanje u oko 370.000 članaka dnevno, te planira ovim tempom da nastavi sve dok ova nova značajka ne bude na raspolaganju za svih, gotovo 3,7 milijuna članaka na engleskom jeziku koji se trenutno nalaze na Wikipedia.

Ljudi će je vidjeti na stranicama u dijelu pod naslovom "Rate this Page". Ova značajka omogućuje čitateljima da ocijene članak na skali od nula do pet zvjezdica, uzimajući u obzir koliko je pouzdan, objektivan, potpuno i dobro napisan članak.

Wikimedia Foundation nastoji postići nekoliko ciljeva sa ovim alatom za ocjenjivanje članaka, osim očitog, prikupljanje povratnih informacija o percipiranju kvalitete Wikipedia članaka.

Na primjer, organizacija vjeruje da ovaj alat može da se iskoristi za poticanje angažmana među čitateljima, čime se povećava vjerojatnost da će i na druge načine sudjelovati na sajtu, kao što je uređivanje članaka, kreiranje Wikipedia računa ili popunjavanje anketa.

Također, podaci ocjenjenih članaka će biti na raspolaganju svima zainteresiranim za njihovo analiziranje.