eu_img Već neko vrijeme mnogima se činilo da Europski regulatori žele da pokažu svoju moć kompaniji Google, jednostavno zato što je ona prevelika, previše moćna i dominantna. No, sada poslije nekog vremena Europski regulatori navode da svako poslovanje samo po sebi može biti pravno prihvatljivo sve dok se ne dokaže neka zlouporaba. Ipak, zlouporaba dominacije Google pretraživanja je upravo ono što se navodi od strane Microsoft-a i drugih stranaka koje su podnijeli žalbe Europskim regulatorima.

Komesar za konkurentnost Europske Unije, Joaquin Almunia, smatra da bi se sama dominacija mogla tolerirati:

Google preglednik je stvar izbora za mnoge od nas, ali dominacija nije isto što i zlouporaba dominantnog položaja. Zlouporaba je ponašanje koje štiti ili protežira dominaciju na nelegitiman način, tako da mi još uvijek moramo zaključiti da li je to slučaj sa kompanijom Google.

Prema istraživanju kompanije comScore, Google je daleko najdominantnija tražilica na većini tržišta širom svijeta. Od oko 40 zemalja u kojima je comScore vršio istraživanja, Google ima više od 50 posto tržišnog udjela u svim osim u pet zemalja. Zemlje u kojima Google tražilica nije dominantna su:

  • Rusija (Yandex je dominantna tražilica)
  • Japan (Yahoo)
  • Kina (Baidu)
  • Tajvan (Yahoo)
  • Južna Koreja (Naver)

udio-na-trzistu-trazilica-onlinetrziste

Prema istraživanju kompanije StatCounter, Google ima oko 90 posto globalnog tržišta pretraživanja, iako precizan udio varira od zemlje do zemlje.

Što se tiče Europe, zadnji podaci pokazuju da Google kontrolira 94,6 posto tržišta pretraživanja.

udio-trazilica-u-europi-onlinetrziste

Bez obzira na točnost podataka, nema sumnje da Google dominira pretraživanjem, ali za sada još uvijek nema dokaza zlouporabe ili anti-konkurentnog ponašanja, tako da se kompanija s pravom nada da joj neće biti izrečene nikakve kazne od strane Europskih regulatora.