Google_Go_programski_jezik

Poznato je da Google na razvoju svog programskog jezika “Go” radi još od 2007 godine i da je zvanično najavljen krajem 2009 godine. Takođe, Google je ovaj svoj programski jezik do sada koristio samo za interne potreba ali sada sa verzijom 1.0 i lansiranjem novog App Engine SDK, programski jezik Go počinje pokazivati svoj pravi potencijal.

Google definiše Go 1.0 kao jezik i skup ključnih biblioteke potrebnih kako bi se mogla obezbediti stabilna osnova za kreiranje pouzdanih proizvoda, projekata i publikacija. Go 1.0 je prvo izdanje koje je dostupno u podržanim binarnim distribucijama. One su dostupne za Linux, FreeBSD, Mac OS X, pa čak i za Windows.

Glavna motivacija za Go 1.0 bila je stabilnost za njegove korisnike. Ljudi koji pišu Go 1 programe mogu biti sigurni da će se ti programi kompajlirati i pokretati bez promena. Takođe, oni autori koji napišu knjige o Go 1 mogu biti potpuno sigurni da će njihova objašnjenja i primeri biti od koristi čitaocima kako danas tako i u budućnosti,

navodi se u Google-ovoj objavi Go 1.0 verzije.

Go 1.0 još uvek ima status "eksperimentalni", ali Google naglašava da je napravljen ogroman napredak u pogledu stabilnosti. Više informacija o programskom jeziku Go i App Engine SDK možete pronaći na stranicama projekta.

Ovo je svakako jedan od projekata koji bi se mogao isplati jer se više od decenije nije pojavio neki novi ozbiljniji sistemski jezik.