Intervju za posao Oni koji su u potrazi za poslom sve više bivaju procenjivani od strane poslodavca na osnovu svojih profila na sajtovima za društveno umrežavanje kao što su Facebook i Twitter.

Usled sve većeg usvajanja društvenog umrežavanja, postalo je uobičajeno za menadžere da pregledaju javno dostupne Facebook profile, Twitter račune i druge lokacije kako bi saznali što više informacija o kandidatima za posao. Ali, mnogi korisnici, posebno oni na Facebook-u, imaju svoje profile ograničene postavkama o privatnosti što ih čineći dostupnim samo za odabranu grupu ljudima.

Postala je gotovo uobičajena praksa poslodavaca da pregleda javno dostupne Facebook profile tokom intervjua. U slučaju Justin Basset-a poslodavac je otišao još i korak dalje. Pošto je prošao kroz uobičajene formalnosti koje se tiču intervjua za posao, voditelj intervjua je potom pokušao da pogleda Facebook profil Justin Basset-a, međutim pošto je njegov profil bio zaštićen postavkama o privatnosti, voditelj intervjua je zatražila njegovo korisničko ime i lozinku. Justin Basset je to odbio i odmah povukao svoju prijavu za posao.

Bilo je situacija kada kompanije ne traže direktno Facebook lozinku od kandidata za posao, već se služe prefinjenijim metodama kao što su da zatraže od kandidata da postanu Facebook prijatelji sa menadžerima ljudskih resursa ili se prijave na Facebook sa računara kompanije tokom intervjua.

Bilo je izveštaja prema kojima je od zaposlenih traženo da potpišu sporazum prema kojem ne smiju da govore negativno o poslodavcu na društvenim medijima.

S jedne strane je razumljivo, pa čak i opravdano to što poslodavci pokušavaju da dođu do što više korisnih informacija o svojim budućim zaposlenicima pa za to koriste i javno dostupne podatke sa društvenih mreža. Međutim, zahtevati pristup privatnim informacijama je van pameti, kršenje prava na privatnost i svakako dokaz beskupuloznosti današnjih poslovanja koja ne prezaju ni od ovakvih stvari. Naravno, sigurno da postoji mnogo slučajeva da uprkos nelagodnosti kandidat za posao nije mogao da odbije ovakvu molbu pa je "dobrovoljno" davao svoj login jer je očajnički trebao posao.

Imajući to u vidu, šta biste vi odgovorili na intervju za posao da neko od vas zatraži Facebook login?