vrednost-facebook-korisnika

Vrednost deonica najveće društvene mreže na svetu pale su za 11.1%, na 23.89 dolara. Mnogi su počeli da se bave analizama zašto je to tako. Jedan od razloga ovog velikog pada vrednosti Facebook dionica svakako treba tražiti u investiranju kompanije u tržišta u razvoju, iako još uvek nisu stvoreni uslovi za monetarizaciju na njima, prvenstveno se misli na oglašavanje.

Koliko jedan Facebook korisnik vredi? Pa, to zavisi od toga odakle je korisnik, da li je iz SAD, Evrope, Azije ili ostatka sveta.  Na osnovu Facebook-ovog finansijskog izveštaja za drugi kvartal prikazano je koliko Facebook ostvaruje prihoda od svakog regiona.

Korisnik u SAD-u vredi 6 puta više od korisnika u Aziji. Postoji niz razloga zašto prihodi Facebook-a zavise od regiona:

  • Zemlje poput SAD-a i Kanade imaju dobro utemeljeno tržište online oglašavanja.
  • Na tržištima u razvoju, ljudi najčešće imaju manje novca za trošenje u odnosu na razvijena tržišta. Niža kupovna moć korisnika na tržištima u razvoju svakako da utiče na to koliko brendovi mogu sebi da priušte da ulože u marketing a da pri tome još uvek ostvaruju profit.
  • Vrste uređaja koje se koriste takođe utiču na to koja vrsta i koliko oglasa mogu biti prikazani na njima.Tržište mobilnog oglašavanja još uvek nije ni blizu razvijeno kao tržište Internet oglašavanja. U Aziji i ostatku sveta, mnogo manje korisnika će koristiti Facebook na svojim mobilnim uređajima nego što je to slućaj sa korisnicima u razvijenim tržištima.
  • Potrebno je vreme da se razvije infrastruktura u svakom tržištu.
  • Upotreba je verovatno veća na razvijenim tržištima poput SAD-a. Modeli oglašavanja u mnogome su zavisni od upotrebe.

Iako se prihodi itekako razlikuju na različitim tržištima, ipak troškovi serviranja oglasa korisniku skoro da su isti.