kayak

Kompanija Priceline, koja upravlja jednom od najpoznatijih online destinacija za rezervisanja hotela širom sveta Priceline.com, objavila je da će za 1,8 milijardi dolara kupiti Kayak, pretraživač namenjen onima koji planiraju putovanja.

Priceline navodi da će platiti oko 500 miliona dolara u novcu i 1,3 milijarde dolara u akcijama. Dogovor je odobren od strane Borda Direktora obje kompanije ali je za njegovu realizaciju potrebno još odobrenje regulatornih organa i akcionara kompanije Kayak. Celi posao bi se trebo završiti do kraja prvog kvartala 2013 godine.

Kompanija Priceline nudi online rezervacije za više od 270.000 hotela širom sveta. Pored Priceline.com sajtu, ona upravlja i sajtovima kao što su Booking.com, Agoda.com i Rentalcars.com u okviru svoje Priceline Groupe.

Kayak sarađuje sa stotinama globalnih turističkih sajtova kako bi svojim korisnicima pomogao u pronalaženju avionskog leta, hotela, iznajmljivanje automobila ili ostalog. Kayak linkuje na veliki broj drugih sajtova, uključujući i Priceline usluge gde korisnici mogu da završe rezervacije. Prema poslednjim podacima, Kayak procesuira više od 100 miliona upita mesečno a kompanija Priceline ističe kako će ova akvizicija pomoći Kayak-u da izgradi globalni brend jer Priceline Group posluje u više od 180 zemalja širom sveta.

Kompanija Priceline takođe je objavila da će aktuelni menadžment tim u Kayak-u ostati na svom mestu i nastaviti voditi kompaniju samostalno u okviru Priceline Group.