Američki sekretar Hilary Clinton se javno obratila na stranicama State Departmenta:

Dobili smo informacije od strane Google-a povodom poslednjih navoda, koJi pokreću veoma ozbiljna pitanja i probleme. Mi tražimo objašnjenje od kineske vlade. Mogućnost poslovanja sa poverenjem u saJber prostoru Je izuzetno važno u modernom društvu i ekonomiJi.

Državni sekretar Hilary Clinton ce pomvodm ovog i drugih sličnih slučajeva održati konferenciju za štampu u toku sledeće nedelje na kojem će isključivo biti obraćena pozornost na internet slobode u 21. veku. Državno vođstvo SAD-a će se trenutno susdržati od bilo kakvih preranih optužbi dok se jasno ne ispita trenutno stanje.