Iako je Google Nexus One i pored velikog buzza i široke promocije imao prilično loš start, to se ne može reći za Android koji je u prošloj godini zabilježio izvanredan učinak. Izvješće kompanije Myxer, sajta za mobilnu zabavu koji broji preko 30 milijuna članova, kaže da je posjeta na njihov mobilni sajt sa android korisnicima porasla 350% u 2009, snažno potiskujući iPhone, koji je rastao 170% u istom razdoblju.

Dok je pokazala da iPhone narasle od 3% do 4%, Android je skočio od 5% do 12%. U četvrtom tromjesečju 2009, Myxer je isporučio sedam puta koliko sadržaja na Android telefona nego iPhone.

android-mix

Kada se izvještaj analizira malo dublje, dođe se do zaključka da se nije samo broj Android telefona koji posjećuju sajt povećao, već da se povećao i broj telefona koji naknadno instaliraju Android. Samo u četvrtom tromjesečju 2009, broj android uređaja je udvostručen.

Ovo je očigledan pokazatelj da je Android jedan od glavnih konkurenata za buduće osvajanje tržišta operativnih sistema za telefone.