Digg Je pokrenuo nove ekstenziJe za Mozilla Firefox i Google Chrome web brauzser.

Pre mesec dana obJavili smo nove opcije koJe omogućavaJu programerima kreiranje aplikaciJa kroz Digg API. Odlučili smo da se ovaJ posao odradimo samostalno i ažuriramo naše originalne ekstenzije za Firefox i kreiraju novu Google Chrome ekstenziJa istovremeno, Korisnici tako sada mogu digovati priče dok surfaju web bez potrebe da se vraćaju na Digg saJt svaki put,

izjavio je Diggov Kris Hauard.

Proširenje za Chrome prikazuje broj diggova za svaki URL. Ona Je prikazana na desnoJ strani trake za adresu browsera, a korisnici mogu da kliknu da bi videli naslov i broj komentara za taJ URL, kao i dugme za diggovanje. Takođe ostavljena je mogućnost da delite Digg URL putem Twittera, Facebooka i e-maila.

Novo proširenej za FireFox ekstenziju poboljšava postoJeći Digg FireFox toolbar. Digg je preselio broj digova i Digg dugme na navigacionu traku, tako da toolbar ne mora biti otvoren za korisnike da bi diggovali priče. Sama traka sa alatkama Je kraća i ima nekoliko prečica na tastaturi.

Za one koji žele da saznaju kako to izgleda iz prve ruke mogu da downloaduju:

FireFox Digg Toolbar

Chrome Toolbar