Dakle, u suštini, ako neko komentariše nešto što ste poslali na Facebook, vi možete da odgovorite na e-mail obaveštenje. Da li će Facebookići korak dalje i omogućiti odgovoranje na privatne poruke putem e-maila?

Dakle, da bi odgovorili potrebno je da kliknete na link u e-mail obaveštenju, priJavite se na Facebook, a odgovorite kroz sistem poruka. To Je nešto što su mnogi članovi htjeli, ali to Facebook niJe realizovao uprkos nekim sitnim modifikacijama sistema za poruke prošlog ljeta.

S obzirom da je Facebook i dalje najveća socijalna mreža, te da dosta poslodavaca blokiraJu pristup Facebooku kao i drugim socijalnim mrežama sa radnog mjesta, za očekivati je da ce Facebook na ovaj način povećati aktivnosti na sajtu putem što svakako može da bude dobro za ukupni nivo najveće socijalne mreže na webu. Više informacija na samom Facbook blogu.