IBM Je ponovo kralj patenata i to već 17. godinu zaredom, “Veliko plavetnilo” je napravilo najviše profita na patentima od bilo koJe kompaniJe u svetu. Samo u 2009 prijavili su 4.914 patenata. Drugo mjesto Je Siemens sa 3.611 patenata, a na trećem mjestu je Microsoft sa 2.906 patenata.

Sa gotovo 5.000 patenata za godinu dana, trenutno IBM posjeduje više od 30.000 US patenata. IBM je u toku prošle godine prijavio gotovo 4.000 patenata za tehničke izume to bez patentne zaštite, te su svi oni slobodno dostupni drugima kao sredstvo za startup kompanije kako bi omogućili veću inovativnost u poslovnom svijetu.

Prošle nedelje su izjavili da će ponuditi na prodaju svoje patente za softver za upravljanje portfeljom kompanijama koje žele naučiti dio IBM strategije kako zaraditi na patentima. Softver može pomoći firmama u ocijeni vlastitih patent portfelja, definisati mogućnosti i ciljeve za nove patente, te uskladiti svoje poslovanje s njihovim potrebama patent strategije. IBM-ov vlastiti patent stručnjaci razvijaju i koriste isti software za analizu kompanijinih vlastitih portfolio proizvoda.

Osim prodaje softvera, Big Blue, je najavio da će također podijeliti svoju patent stručnost nudeći korisnicima savjete i obuku o tome kako izgraditi i iskoristiti njihov proizvod patenata i intelektualnog vlasništva.