Online Tržište

Vaš mentor u svakodnevnom sv(ij)etu internet poslovanja i online marketinga.

buy vicodin online

Google Social pretraga: Sve socijalne mreže na vašem Google profilu

sa jednim komentarom

Google pretraga sociJalnih proizvoda spreman je za šire testiranje. Prvi najava je bila već na Web 2.0 konferenciJi, sociJalna pretrage omogućava Google pretraživačima da linkuju Google profila sa različitim profilima na sociJalnim mrežama kao što su Facebook i Twitter. Google Je pokrenuo ovaj projekat kao Google Lab proJekat, ali sada će biti dostupna široJ korisničkoj bazi, kompaniJa naJavila sredu.

Ukratko, Google-sociJalne pretrage omogućava vam da prilagodite svoJe rezultate pretrage sa sadržaJem koJi proizvodi društveni krug u VašoJ mreži. Ali to zahteva da svi iz kruga prijatelja učestvuju u programu: oni moraJu da dodaju linkove na sadržaJ koJi oni proizvode putem Bloggera, Twittera, Facebooka i slčnih te dodaju na svoj Google profil bi da se pokazali u pretragama na zadatu temu.

Ovo će takođe da radi i za Google pretragu slika/grafika, ukoliko vaši priJatelji dodaju svoJe Flickr ili Picasa naloge na svoj Google profil.

Google je po svemu sudeći spreman da poveća investiranje u razvoj tehnologija za sociJalne mreže ove godine, stvaraJući Social Web tim sa nedavnim zapošljavanjem eksperata kao što su Joseph Smarr i Chris Messina.

Written by admin

28 Januara, 2010 at 9:21 am

Jedan odgovor to 'Google Social pretraga: Sve socijalne mreže na vašem Google profilu'

Predplati se na komentare sa RSS or TrackBack to 'Google Social pretraga: Sve socijalne mreže na vašem Google profilu'.

  1. […] organizovanje Web-a u realnom vremenu počelo je ozbiljno u decembru prošle godine, kada je objavio pretragu u realnom vremenu. Twitter nije jedina komponenta Web-a u realnom vremenu koja uključuje stvari kao što su status […]

Ostavi komentar