UTCA5GOOH4CAWQZQ13CAP2566VCAOAR2YTCA4WOR5HCAIEG3VCCADJWT2ZCA9K4N8QCA5FWOCSCAT9CZZ8CARIEMGXCA9E2W14CA7MG60NCATNCKUKCA0EDCGZCAWYEB6ZCAN1BI2TCAK30OOBCAKOY7ATCAP65EWLCAQ6KWK5CAI5FYQI

 

Google tvrdi da će uređaj izgovorene reči prevesti na drugi jezik gotovo trenutno.

 

Mi mislimo da bi prevod govora trebao da bude moguć i da radi prilično dobro u sledećih par godina. Da bi to radilo bez problema, potrebna je kombinacija visoke tačnosti prevoda i mašina visoke kvalitete prepoznavanja glasa i to je ono na čemu radimo,

Rekao je Franz Och, Google-ov šef za prevodilačke usluge.

Google-ov web prevodilac do sada pokriva 52 od oko 6.000 svetskih jezika, poslednji je haićanski kreolski.

Google priznaje da će govor biti još veći i teži izazov nego tekst, ali kaže da će se telefon prilagoditi svom korisniku tako što će ‘učiti’ njegov stil izgovora.

Svako ima drugačiji glas i naglasak

rekao je gospodin Och.

Međutim, eksperti za jezik veruju da je perspektiva da takva tehnologija bude u mogućnost da govori stranim jezikom još uvek jako daleko.

David Crystal, počasni profesor lingvistike na Univerzitetu Bangor, rekao je da bi se problemi koji se odnose na brzinu govora i akcent mogli pokazati kao nepremostiva prepreka.

Nema tog sistema u ovm trenutku koji može to da reši,

dodao je on.