blogger_logo Većina blog hosting platformi nudi svojim klijentima skup standardnih šablona sa relativno malo opcija za prilagođavanje sajtova. Od danas blogeri na Blogger platformi kompanije Google će moći da preuzmu punu kontrolu nad rasporedom svojih sajtova zahvaljujući Google Template Dizajner-u, bez potrebe da izmenite i jednu liniju HTML i CSS koda. Template dizajner će Blogger korisnicima omogućiti da promene raspored, fontove, boje i pozadinske slike svojih blogova kroz jednostavan WYSIWYG urednik.

Za sada, Dizajner će biti dostupan samo putem Blogger in Draft, Google-ov eksperimentalni deo za nove Blogger funkcije.

blogger_template_designer

Svaki template omogućava korisnicima da izaberu različite rasporede sa maksimalno četiri kolone. Google se udružio sa iStockphoto da bi donio više pozadinskih slika na Blogger. Za sada Google neće dozvoliti korisnicima da stavljaju svoje slike u pozadinu, ali napredni korisnici mogu uvek koristiti CSS da to urade. U dizajneru, korisnici mogu promeniti veličinu i broj kolona na svojim blogovima i izmeniti dizajn podnožja na svojim blogovima.

Jedna od novih funkcija template dizajnera uključuje opciju da promenite kompletnu paletu boja svog bloga sa jednim jednostavnim klizačem. Na osnovu vašeg izbora, aplikacija će jednostavno skupiti sve boje i fontove i druge elemente dizajna na vaš sajt zasnovan na vašem izboru, uz osiguravanje čitljivosti.

Ostale Blogger platforme kao što su WordPress.com i TypePad će omogućiti svojim korisnicima da individualiziraju svoje blogove do neke mere. Na WordPress-u, mogućnost uređivanja CSS dolazi uz cenu od 15 dolara godišnje i ukoliko niste napredni korisnik, menjanje izgleda bloga na većini hostovanih blog platformi uključuje određeno učenje da bi to mogli uraditi.

Prema Google-u, Blogger trenutno ima preko 300 miliona aktivnih korisnika gde se više od 388 miliona reči objavi svaki dan.