US Department of Justice je ovaj tjedan objavio slajdove iz prezentacije pod naslovom “Pribavljanje i Korištenje Dokaza sa Socialnih Mreža”. Dokument je objavljen kao odgovor na Zakon o slobodi informiranja zahtjevan od Electronic Frontier Foundation (EFF).

Prezentacija opisuje Facebook mnogo kooperativnijim što se tiče policijskih zahtjeva za korisničke informacije od Twitter-a i MySpace-a. Dokument također objašnjava časniku koje su prednosti biti prikriven na društvenim mrežama. EFF je objavio IRS trening dokument za korištenje raznih internet alata, uključujući i Google Street View.

20100317-bmcra8un1rj73x1jw36gpb46em

  • Dobivanje informacija sa Facebook-a – opcije uključuju slike, kontakt informacije i IP logove grupa. Ali Facebook ima i druge podatake. Navodi se da je Facebook često kooperativan kada su u pitanju hitni zahtjevi.
  • MySpace i Twitter s druge strane, opisani su drugačije. MySpace zahtijeva nalog za pretres privatnih poruka/biltena da nije stariji od 180 dana. Twitter ne želi da sačuva podatke bez pravnog postupka, a ne na osnovu nekog (kako neke stranke nazivaju), upustva za špijuniranje.
  • Malo smiješno ali, kao socijalne mreže “napreduju sa ovim informacijama” kriminalna komunikacija je postala ograničenija, kaže se u dokumentu. Ali, ne kaže se da ove informacije mogu biti korisne u nalazu vještaka.
  • Zašto ići tajno na Facebook, MySpace, itd.? Postavlja se pitanje u dokumentu te se nude tri razloga:
  1. Komuniciranje sa sumljivim licem.
  2. Povećanje pristupa ne-javnim informacijama.
  3. Mapa socijalnih odnosa / mreža.

Očekuje se da će Electronic Frontier Foundation ponuditi detaljniju analizu u narednim danima.