Za ispis dokumenta oslanjate se na lokalni operativni sustav koji mora imati instaliran driver za pisač koji namjeravate da koristite. Većinom to nije problem, jer kod kuće vjerojatno imate jedan pisač, a sva vaša računala imaju potrebne driver-e.

Stvari su malo složenije kada želite ispisati nešto iz mobilnog uređaja, kao npr. iPad, ili laptop baziran na Google Chrome OS, koji se oslanja u potpunosti na web aplikacije i usluge. To je razlog zašto Google radi na Google Cloud Print, servis koji omogućava da bilo koja aplikacija (web, desktop, ili mobilna) na bilo kojem uređaju uradi ispis dokumenata na bilo kojem pisaču.

cloud_print

Google Cloud Print je još uvijek u razvitku, ali Google je napravio kod i dokumentaciju kao dio Chromium i Chromium OS projekta. Dokumentacija otkriva kako Google planira riješiti neka od pitanja sa kojim će se neizbježno suočiti.

Evo kako to vide u Google-u:

Idealno iskustvo za vaš pisač je da ima normalnu podršku za spajanje na Cloud Print uslugu. Prema ovom modelu, pisač nema potrebe za računalom vezom bilo koje vrste ili za upravljačkim programom (driver-om) pisača. Pisač je jednostavno registriran sa jednim ili više Cloud Print usluga i čeka da odradi svoj posao. Cloud-svjesni pisači još ne postoje, ali jedan od naših glavnih ciljeva u izdavaštvu je da te podatke u ranoj fazi učinimo zanimljivim za industriju, da se naprave takvi svjesni pisači i neophidni otvoreni protokoli za te pisače da bi mogli da komuniciraju sa Cloud Print uslugama.

Želimo da korisnici budu u mogućnosti ispisati na pisače putem Google Print Cloud-a. Ovo je ostvareno korištenjem proxy i malim djelom PC softvera gdje je pisač instaliran. Proxy vodi brigu oko registracije pisača na Google Cloud Print i čeka poslove iz usluge. Kad posao stigne, podnosi se na pisač pomoću PC operacijskog sustava i na kraju šalje natrag radni status pisača.

Očito da postoje neke prepreke, ali to je nevjerojatna ideja. Ako se poslovi ispisa budu obavljali u Cloud-u nećete trebati driver-e, a većinu problema korisnika koji imaju sa ispisom iz uređaja kao što su smartphone i tablete će biti riješeni.