Macmilan-ov novi Open Dictionary omogućava svakome da predloži definiciju za nove reči, poput online Urban Dictionary. Razlikuje se u činjenici da se definicije pažljivo pregledaju tako da su u teoriji pouzdanije.

Jezik je živa stvar i stalno se menja. Open Dictionary sadrži mnoštvo reči od neologizama do slengova. Jer definicije koje uređuje Macmillan su jasne i lake za razumevanje. Iako popularni Urban Dictionary sadrži mnogo više izbora nego Open Dictionary, njegovi opisi nisu uvek dobro formulisani.

500x_dic

Sve u svemu, Open Dictionary može da bude kvalitetniji nego Urban Dictionary ali ako ništa drugo može da bude dobra dopuna kada definicije Urban Dictionary budu nejasne. U svakom slučaju još jedan koristan alat za novinare i tekstopisce.