Da biste pronašli više prijatelja na Facebook-u možete to učiniti pretragom ili koristiti uslugu koja će proći kroz sve vaše kontakte na drugim komunikacijskim platformama kao što je vaš e-mail račun (npr. Gmail) ili klijent za instant poruke (npr. ICQ). Jedna od opcija je da se prijavite na Skype i svoj popis kontakata unakrsno provjeriti sa Facebook-ovom ogromnom bazom podataka kako bi identifikovali korisnike.

Facebook je pokrenuo aktivno poticanje korisnika na njihovoj početnoj stranici za spajanje na Skype kako bi pronašli više prijatelja. Kao što se na slici vidi, Facebook je čak učinio stvari lakšim za vas ispunjavajući vaše Skype ime.

skype-on-facebook

Nakon osvježavanja, dijalog okvir nestaje, bez logovanja na Skype, što znači da Facebook nasumce bira korisnike kojima prikazuje Skype kontakt podatke i proširuje svoj društveni graf na mreži.