Nedavna istraživanja comScore-a pokazuju da su Google i Apple skoro izjednačeni po procentu korisnika koji pristupaju socijalnim aplikacijama sa svojih mobilnih uređaja.

Od pojave smartphone-a, upotreba i uživanje u društvenim sajtovima sa mobilnih uređaja konstantno raste i sve je važnija stvar za korisnike. Neprestano se traži novi i bolji načina za pristup Facebook-u i Twitter-u sa mobilnih aparata.

ComScore statistika pokazuju da 64,9% smartphone korisnika Android OS pristupa socijalnom umrežavanju sa svojih mobilnih uređaja što je gotovo zanemarljiva razlika u odnosu na 64,3% iPhone korisnika.

apple-google-mobile-social

Odmah iza ova dva lidera nalazi se RIM BlackBerry čiji korisnici u nešto više od 50% slučajeva će da pristupe socijalnim uslugama. Palm, Symbian, i Windows Mobile korisnicu su po tom pitanju u rasponu između 36% i 40%.

Sve u svemu, 52% smartphone vlasnika koriste svoje uređaje za pristup socijalnim medijima u poređenu sa samo 11% Feature Phone korisnika. Nema nikakve sumnje da će se korištenje smartphone-a za pristup socijalnim sajtovima nastaviti povećavati kako se mreže, aplikacije i usluge nastave poboljšavati i prilagođavati za mobilnu upotrebu.