google-alerts-monitor-the-web-for-interesting-new-content Google je napravio nekoliko promjena sa Web Alerts ovog tjedna. Internetski div šalje u mirovinu Web Alerts i mjenja ga sa “Everything” opcijom.

Google kaže da šalje u mirovinu Web Alerts jer ih ne koristi dovoljan broj ljudi. Everything će u osnovi davati iste rezultate kao što su web rezultati. Također moći ćete filtrirati rezultate kao vijesti, blogovi, video i rasprave.

Evo poruke poslane od strane Google-a korisnicima Web Alerts:

Dragi Google Alerts korisniče,

Kontaktiramo vas iz razloga jer koristite Alerts. Odlučili smo Web Alerts povući u mirovinu, jer (1) koristi ga vrlo mali broj ljudi i (2) upozorenja tipa Everything će pronaći iste rezultate kao i Web Alerts. Ovaj tjedan ćemo zamijeniti sva upozorenja Web Alerts u Everything. Vaša upozorenja će i dalje uključivati rezultate iz svih web stranica.

Možda ćete primiti više rezultata nakon ove promjene. Ako ustanovite da ste primili previše rezultata, možete promijeniti koliko često želite da primate, u jednom danu ili jednom tjedno. Također možete promijeniti upit za traženje. To možete učiniti na stranici za upravljanje alertima (www.google.com/alerts/manage), ili uklanjanjem upozorenja pomoću linka na dnu svakog e-mail upozorenja i kreirati ga ponovo sa različitim postavkama.