flickr_logo Sledeći Yahoo koji je najavio dublju integraciju sa Facebook-om, Flickr je jutros takođe najavio da će se kompanija dublje i bolje integrisati sa Facebook-om. Sada kada Facebook korisnici upload-ju svoje fotografije na Flickr, oni mogu imati update automatski na svoj stream o slikama koje su napravili vidljivim za "svakoga".

Saopštenje Flickr-a je takođe istaklo da je nova integracija iskoristila Yahoo update platformu koja omogućava programerima da distribuiraju generisane aktivnosti od strane korisnika koje se odvijaju na njihovom sajtu kroz brojne osobine Yahoo-a. Ovo je deo napora koji čini Yahoo kako bi postao više "društven", nešto što je Flickr od samog početka.

flickr-integration-screenshot