google Google je ažirirao svoj Social Search uključujući rezultate sa socijalnih sajtova koje su korisnici povezali sa Google Buzz-om. To je minoran update ali će poboljšati rezultate koje korisnici vide iz kruga svojih prijatelja.

Ranije je Google Social Search samo povlaćio rezultate na temelju usluga uključenih u korisničke Google Profil-e. Sada je Google proširio proizvod povlačeći javne rezultate usluga poput Twitter-a, Flickr-a, Reader-a ili YouTube-a povezivanih sa korisničkim Google Buzz računima.

Naravno, Google je inzistirao da se samo javni podaci nađu u Social Search-u, što bi trebalo da zadovolji one koji su još uvijek zabrinuti zbog nedavnog narušavanja Google Buzz privatnosti. U slučaju sumnje, možete koristiti " My Social Content " ili " My Social Circle " linkove koji se nalaze u Social Search-u radi provjere koji sadržaj dijelite i sa kojim prijateljima ste povezani.

Ako ništa drugo, ovo jačanje znači da Google nastoji da održi svoj interes za uspjeh i Buzz-a i Social Search proizvoda. Ovo povetivanje Buzz-a i Social Search-a bio je logičan korak za giganta u svijetu pretraživanja.