340x_https_everywhere HTTPS Everywhere je Firefox add-on koji je stvoren od strane Tor Project i Electronic Frontier Foundation. HTTPS Everywhere šifrira vašu web komunikaciju sa nekoliko većih sajtova koji podržavaju ali ne mogu podrazumevano da osiguraju HTTPS vezu.

Add-on koji je trenutno u beta fazi, čini vezu bezbednijom sa sledećim sajtovima: DuckDuckGo, EFF, Facebook, Google Search, Google Services, Identica, Xquick, Mozilla, NYTimes, PayPal, Scroogle, Torproject, Twitter, The Washington Post, Wikipedia, GentooBugzilla and Noisebridge. Naravno da možete da se uverite da je povezivanje sa tim sajtovima preko HTTPS individualno, ali ova skripta to čini daleko jednostavnije.

Instalirajte add-on, po default-u je sve čekirano, i svaki put kada kliknete na jedan od sajtova koje pokriva HTTPS Everywhere, vaš browser će automatski otići na HTTPS/SSL opcije veze ili koristi Tor resurse za šifrovanje.

Instalacija ovog dodatka je dobra ideja za korisnike koji često koriste javne Wi-Fi hotspot-ove, šifriranjem vaše veze korištenjem HTTPS protokola je jedina stvar koja vas sigurno čuva od raznih napada.