Google Docs mijenja način kako ćemo dijeliti i kontrolisati privatnost naših dokumenta, prezentacija i ostalih pohranjenih datoteka.

Promjene imaju za cilj jednostavnije dijeljenje i suradnju a istovremeno ostavljaju mogućnost korisniku da vidi na prvi pogled koji ljudi imaju pristup kojim dokumentima. Sada je razina privatnosti i publiciteta dokumenta lakše vidljiva što bi trebalo omogućiti da upravljanje po pitanju ko može dijeliti vaše Docs, bude puno lakše. Sada možete uzeti bilo koji dokument koji ste spremili na Google Docs i odredi ga sa jednom od tri postavke dijeljenja privatnosti. Docs može biti privatan i njega možete vidjeti samo vi. Također može biti vidljiv svima koji imaju link ili dokument može biti potpuno javan i vidljiv svima.

Javna dokumenta će također biti indeksirana od strane tražilica tako da trebate da budete sigurni da su vaša javna dokumenta nešto što želite da objavite cijelom svijetu. Također je važno napomenuti da će zadana postavka za kreiranje novih dokumenta biti privatna.

Uz ove izmjene oko razmjene i privatnosti, Google Docs-ova značajka za razmjenu dobiva čišće sučelje i mogućnost za resetovanje dokumentog URL, te pravljenje skupnih izmjena postavljenja za više dokumenata.