McAfee je prije par dana objavio rezultate istraživanja u kojima je utvrdio da gotovo polovica tinejdžera online dijeli osobne podatke sa strancima. Istraživanje se bavilo ovim i drugim područjima koja su od interesa za roditelje.

U današnje vrijeme brinuti se o djeci ne znači samo učiti ih o opasnostima alkohola, droge ili kako da se izbore sa školskim nasilnikom. Ovaj izvještaj je poziv na buđenje, pogled u stvarnost i pravu opasnost današnjice a to je socijalno umrežavanje i ranjivost naše djece kada su online. Djeca ne smiju da razgovaraju sa strancima, to je vjerojatno jedna od prvih lekcija kojima ste ih naučili. Ali, on-line postoji osjećaj povjerenja i anonimnosti tako da neka djeca spuštaju svoj gard. Djeca nikada ne bi dala strancu svoje ime i adresu u stvarnom svijetu, tako da je alarmantno kada pogledate koliko djece to učini na Internet-u,

navodi Tracy Mooney iz McAfee-a.

Istraživanje sprovedeno od strane Harris Interactive sa uzorkom od 955 Američke djece uzrasta od 13 do 17 godina pokazuje:
– 69% djece starosti od 13 do 17 godina ima na svom statusu socijalnog umrežavanja svoju stvarnu adresu stanovanja
– 28% tinejdžera razgovara sa ljudima koje ne poznaje u stvarnom svijetu
– 43% bez problema daje svoje ime
– 24% djeli svoju e-mail adresu
– 18% dijeli svoju osobnu sliku
– 12% dijeli svoj broj mobitela
– Djevojčice će češće da razgovaraju online sa strancima (32%.) za razliku od dječaka (24%)
– 22% kažu da ne bi znali što drugo da rade da nema socijalnih mreža
– 87% tinejdžera češće ide online kada nisu kod kuće
– 54% pristupiti socijanim mrežama iz kuće svojih prijatelja
– 30% tinejdžera pristupa Internetu putem telefona a 21% kroz sustav video igara
– 23% djece koristi pristup Internetu posredstvom besplatnog Wi-Fi
– 38% njih prekida sa komunikacijom kada im roditelji uđu u sobu
– 16% dječaka tog uzrasta priznaje das u skinuli sadržaj sa oznakom X