internet-speed-260 Grupa MIT istraživača demonstrilala je metod mrežne topologije koji bi mogao ubrzati Internet za 100 ili čak za 1000 puta nego što je to danas.

Tajna koncepta je u tome da se ukloni ili smanji vrijeme intenzivnog prijenosa podataka, koje uključuje pretvaranje optičkog signala u električni signal radi memorijskog pohranjivanja. Memorijska pohrana je potrebna u situaciji kada više optičkih signala dođe do rutera u isto vrijeme, tada se od rutera zahtijeva da pretvoriti i pohrani dodatne dolazne signale do trenutka dok ne budu mogli da se ispravno obrade.

MIT profesor Vincent Chan, ima koncept, poznat kao “nisko prespajanje”, koje odstranjuje potrebu za pretvaranjem i pohranom podataka, pretvaranjem visoko prometnih koridora u jednosmjerne pravce. Drugim riječima, put između dva velika čvorišta bi sada slao optičke signale samo u jednom smjeru, sprečavajući da višestruki signali dolaze iz različitih smjerova odjednom.

Ovo istraživanje traje posljednjih 20 godina, a ovi nalazi pokazuju ogroman potencijal koji donosi povećanje brzine prenosa podataka od 100 do 1000 puta, a uz to dolazi i do značajne uštede energije. Provedba plana bi bila izuzetno skupa, zahtijeva zamjenu velikog broja rutera sa novim, optičkim modelom.

Ipak, sa sve popularnijim aplikacijama kao što su high-definition video streaming (preuzimanje videa visoke rezolucije), prelazak na ovaj novi model bi mogao da ima smisla i finansijske koristi za Internet provajdere i tehnološke kompanije.