Pivot, Microsoft Live Labs tehnologija koja pomaže da se shvati veza između objekata na Internetu. Osnovna premisa Pivot-a je da vidi odnos između "kolekcija" individualnih informacije na Internetu. Mnoge veze između stavki na Internetu nisu nužno opipljive. Pivot pomaže da pretražimo veliki broj objekata na Internetu a uz to daje i uglađenu vizualizaciju svih objekata koji su povezani. Microsoft za to koristi tehnologiju Silverlight PivotViewer, koja je od sada dostupna za preuzimanje. PivotViewer omogućava korisniku da vizuelizira na hiljade stavki odjednom a zatim da ih organizuje i upravlja njima korištenjem bogatih aplikacija.

Pivot i Silverlight tehnologije su jezgro PivotViewer-a. Programeri i dizajneri sada mogu da koriste Silverlight PivotViewer za izgradnju zbirki i njihovu ugradju na svoje sajtove. Pomoću Deep Zoom tehnologije koja je ugrađena u Silverlight 4, možete zumirati sadržaj visoke rezolucije i pomerajući se pretraživati sadržaj dok ne pronađete ono što tražite.

PivotViewer zbirka kombinuje velike grupe srodnih podataka koje povezuje niz izolovanih strana. Microsoft Live Labs će nastaviti sa Pivot eksperimentom u nastojanju da razvija nove vizualizacije za velika kolekcije informacija.

Brojni sajtovi već koriste tehnologiju za bogatu medijsku vizualizaciju podataka, uključujući i Hitched, sajt za planiranje venčanja u Velikoj Britaniji (vidi screeshot ispod).

wedding-venues-visual-search-using-silverlight-pivotviewer