distimo-logo Distimo, tvrtka koja se bavi analitikom App Store, je prošlog tjedna objavila svoje izvješće za lipanj 2010 godine u kome su zumirane cijene mobilnih aplikacija na raznim platformama. U izvještaju je utvrđeno da je više od polovice mobilnih aplikacija ispod ili jednako cijeni od 2 dolara na Android Market, Apple App Store za iPhone i iPad, Nokia Ovi Store i Palm App Catalog.

Iznimka od pravila je BlackBerry App World (koji ne dopušta aplikacije po cijeni manjoj od 2,99 dolara) kao i Windows Marketplace za Mobile. Windows također ima najmanji udio besplatnih aplikacija (22%) a potrebno je posebno naglasiti da je pet od deset najpopularnijih besplatnih aplikacija u Windows Marketplace za Mobile zapravo objavio sam Microsoft.

Android Market je sa 57% udjela besplatnih aplikacija daleko ispred svih ostalih. Većina ostalih je tu negdje sa oko 25% besplatnih aplikacija. U stvari, jedini App Store sa udjelom besplatnih aplikacija većim od 30 posto je Palm App Catalog.

Distimo ističe da je Android Market dostupan u 46 zemalja ali da samo korisnici 13 njih imaju mogućnost da preuzimaju datoteke koje se plaćaju a programeri u samo 9 zemalja mogu da ih distribuiraju na Android Market.

distimo-free-apps

Distimo istraživanje pokazuje da je postotak aplikacija po cijeni ne većoj od 1 dolara puno veći u App Store za iPhone nego u App Store za iPad. Postotak aplikacija po cijeni do 2 dolara je sličan između jednog i drugog, dok je postotak aplikacija po cijena između 3 dolara i 10 dolara veći u Apple App Store za iPad nego u Apple App Store za iPhone. Prosječna cijena svih aplikacija koje se plaćaju i 100 najpopularnijih aplikacija koje se plaćaju u Apple App Store za iPad, iznosi 4,65 dolara, i veća je nego u Apple App Store za iPhone, gdje je prosječna cijena 4.01 dolara. Međutim, prosječna cijena 100 najuspješniji aplikacija je veća u Apple App Store za iPhone.

distimo-paid-apps