Echo, platformu namenjena za komentare sa vrlo snažnim fokusom na to da je u realnom vremenu, pokrenula je najnoviji dodatak za svojoj paket proizvoda, Real-Time River, koji omogućava izdavačima da ubace komentare u realnom vremenu direktno u delove svojih sajtova koji su obično statični. Veoma je bitno što nova funkcija omogućava izdavačima da dodaju komentare na svoje web sajtove kao i sekciju “Udarnu Vest”, koja često sadrži samo naslove i kratke izvode.

Komentari se pojavljuju samo ispod svakog izvoda, i u realnom vremenu su. Izdavači mogu da izaberu različite opcije prikaza, sami komentari ili drugi društveni signali kao što su Diggs i tweets. Echo takođe navodi da sistem podržava komentare koji dolaze preko Disqus, WordPress, IntenseDebate i sa svih standardnih RSS feed-ova.

Ovo bi mogao biti potencijalno moćan alat. Korisnici obično prelaze preko članaka za koje su samo blago zainteresovani, a sada bi možda neki sporan komentar koji su primetili mogao dovesti do toga da ostave i svoj sopstveni komentar. Naravno, otkrivajući komentare na svojoj početnoj stranici uvek nosioci neki rizik, veliki izdavači će morati konstantno da paze da se za njihov sadržaj ne zakače neki neukusni komentari.