mobile-html5-225 Prošlo je skoro pet godina od kako su se pojavile prve oglasne mreže za mobilne uređaje sa jednostavnim banerima na mobilnim ekranima. Uprkos brojnim pokušajima inovacije i dalje je veoma malo mobilnih oglasnih tehnologija koje koriste glavne mreže ili agencije. Mnogi se upravo oslanjaju na ove iste jednostavne baner oglase koji su se koristili pre pet godina.

Kada su se pre nekoliko meseci Apple iAds pojavili na sceni, svi su smatrali da će oni dosta toga da promene. Iako je Apple verovao da postavlja novi standard za kvalitet oglasa na mobilnim uređajima sa upotrebom animacije, zvuka i videa, kompanija je bila izložena kritikama zbog proizvodnog kašnjenja početnih iAd kampanja.

Uvođenje HTML5

Veliki deo problema je što su mnoge bogate medijske oglasne tehnologije zatvorene platforme. Nijedan od kompleta mobilne oglasne integracije za aplikacije nije operatibilan sa drugima. Tehničkih barijera za pokretanje obogaćenih mobilnih oglasnih kampanja je mnogo.

Sa iAds pokazujemo da je HTML5 održiva opcija za razvoj mobilnih oglasa današnjice sa kojom će industrija doživeti veliki napredak. HTML5 i kompatibilni HTML5 formati oglasa će imati veliki uticaj na budućnost industrije oglasa za mobilne uređaje. Evo pet razloga zašto će HTML5, koji je otvoreni standard, promeniti način mobilnog oglašavanja.

1. Otvori sistemi podrške brzini

Kada se oglas programira pomoću HTML-a, agencije mogu da daju taj posao svojim dizajnerima i programerima. To štedi vreme i novac držeći kreativnu kontrolu u svojim rukama umesto da se ona prepušta trećoj strani ili oglasnim mrežama.

Neke obogaćene medijske oglasne tehnologije mogu biti zasnovane na otvorenim standardima ali uglavnom su sve to zatvoreni sistemi u kojima je često potrebno mesec ili dva da biste dobili oglasnu jedinicu razvijenu i testiranu. Uostalom, ranije verzije HTML kreiranja sadržaja su bile usko grlo u ranim danima World Wide Web-a.

2. HTML se može pokrenuti svugde

HTML se može preuzeti sa oglasnog servera i prikazati na Internetu ili aplikaciji. Sposobnost aplikacije da uveze HTML je veliki podsticaj. Android i iOS podržavaju HTML5 a ubrzo će i sve ostale glavne smartphone platforme da ih slede. Isto tako, ovo se ne može reći za Flash. Jedno od ključnih pitanja u širenju desktop kampanja na mobilne uređaje se bavi fragmentacijom korisnika usled podeljenosti tehnologija.

Uzmimo nedavnu Nissan Leaf kampanju za mobilne platforme. Jedan prodavac bi mogao razviti Flash kreaciju za desktop. Drugi bi mogao da je konvertuje kako bi se mogla pokretati u Android aplikacijama. Neki bi mogli da daju podršku za pokretanje na mobilnim web pregledačima. Apple bi mogao da iskoristi iAd za pokretanje kampanje na iPhone aplikacijama. Zamislite glavobolju medijskih agencija koje treba da prilagode oglas na svim ovim različitim platformama. Sada, HTML5 može da reši taj problem.

3. Kompatibilnost “tracker-a”

Koja je svrha proširivanja kampanja na mobilne uređaje ako ne možete dobiti pravu isporuku i merenje interakcije brenda? Ovo je još jedna tačka lako rešena ujedinjavanjem prirode HTML/JavaScript oglasnih jedinica. Oglasni serveri agencije mogu pratiti prikaze banera i klikova na mnogim uređajima i tehnologijama i proizvesti jedan izveštaj.

To je mnogo pouzdaniji pristup prikupljanja raznih izveštaja sa različitih mobilnih platformi, a koje se sve kalibrisane prema različitim metodologijama. Na primer, većina servera za mobilne oglase ugrađene u aplikacije računa impresije svaki put kada se oglas zatraži od servera, dok web serveri prate impresije tek kada se oglas prikaže.

4. Lagani “engine” za prikaz oglasa

Možda ste upoznati sa tekućom HTML5-Flash raspravom koja se dešava u celoj industriji i Internetu. Jedan od argumenata u raspravi jeste potencijalni problem kvaliteta i performansi koje plug-in tehnologije mogu da pretrpe.

Kada programmer mobilnih aplikacija integriše obogaćeni medijski oglasni komplet, on dodaje i težinu koja može da izazove probleme u performansama aplikacije. S druge strane, Kod koji iskorištava browser za renderovanje oglasa je relativno lakši i jednostavniji a time i pogodniji za ograničene resurse mobilnih uređaja.

5. Fleksibilnost dizajna

Poslednje, ali ne i manje važno, HTML5, CSS3 i JavaScript nude izuzetnu fleksibilnost i sposobnost dizajna. Ona ne zahteva skidanje potencijalno nesigurnih unapred pre-kompajliranih binarnih datoteka i ne zahteva da teški UI okvir bude u paketu sa aplikacijom. Na primer, iPad aplikacija za The Wall Street Journal i Popular Mechanics koristi HTML5 isključivo za svoje oglašavače.

I dok oglašavanje na mobilnim uređajima neće još neko vreme doći do svoje pune zrelosti, prva stvar koja treba da se uradi jeste da se platforme ujedine na tehničkom nivou a tu bi HTML5 mogao da igra ključnu ulogu.