cardly Card.ly, web servis koji omogućava svakome da napravi online vizitkartu lepog izgleda, je kupljen od strane kompanije Workface. Kompanije Workface stoji iza alata za stvaranje digitalne vizitkarte BusinessCard2. Uslovi kupovine nisu objavljeni.

Workface je kupio Card.ly prvenstveno radi njegove korisničke baze, želeći tako da predstavi svoju tehnologiju za stvaranje virtuelnih vizitkartica većem broju potencijalnih korisnika. Daniel Blake, osnivač Card.ly navodi da kompanija ima na desetine hiljada aktivnih korisnika, ali je odbio da iznese detaljnije brojke. On takođe navodi da je razlog njegove prodaje Card.ly kompaniji Workface taj da želi da se potpuno fokusira na svoj najnoviji poduhvat, video chat aplikacija Tinychat, koja beleži dobru statistiku download-a ove godine.

Do daljnjeg Card.ly će ostati nepromenjen, iako u Workface-u navode da u budućnosti planiraju da integrišu Card.ly usluge u BusinessCard2.