landing_page_optimization U online marketingu odredišna stranica (landing page), poznata i kao stranica za hvatanje onih koji dolaze, je stranica koja se pojavljuje kada potencijalni kupac klikne na oglas. Na stranici će se obično prikazati neka prodaja koja je logičan nastavak reklame ili linka.

Program za testiranje odredišne stranice (landing page) mora da bude uspostavljen pre nego što postane dio aktivnosti online marketinga. Uspeh prvog testa je od ključnog značaja za uspostavljanje dugoročnog impulsa za naredne testove. Pogledajte neke strategije koje možete primeniti u početku.

Počnite Sa Malim Testom

Komponente malog testa mogu da sadrže:

  • Nebitne odredišne stranice: Ne pokušavajte prvo da popravite svoju početnu stranicu ili odredišnu stranicu sa najviše prometa. Odaberite neku odredišnu stranicu srednje vrednosti koja ima razumnu količinu prometa.
  • Mala diverzija prometa: Ako imate samo jednu odredišnu stranice, još uvek možete obavljati test preusmeravanjem malog procenta saobraćaja za testiranu alternativu. Ovo garantuje da čak i ako se vaša testirana alternativa obavlja po trenutnoj osnovi, ukupan pad stope konverzije će biti mali.
  • Jednostavne promene na stranici: Ako napravite jednostavne promene (na primer, naslovi, kopija prodaja, dugmad za poziv na akciju), neće vam biti potrebno mnogo podrške izvana za stvaranje alternativnih elemenata testa. Takođe možete napraviti ovu vrstu promena u kratkom vremenskom periodu.
  • Osnovna struktura testa: Upotreba A/B podeljenog testiranja. Analiza podataka je jednostavna, nema kompleksne promenljive interakcije ili složeno dizajnirane matrice koja bi mogla da vam zadaje brige.
  • Jeftina platforma za testiranje: Nekoliko jeftinih alata je na raspolaganju za pokretanje osnovnih A/B podeljenih i multivarijantnih testova. Mnogi od njih su hostovani na Internetu i čak ne zahtevaju instalaciju. Odličan izbor za ovu namenu je besplatni Google Website Optimizer.

Zapamtite, vaš test mora uvek da rezultira sa smislenim rezultatima. Vaša brzina prenosa podataka mora biti dovoljno visoka da se test završi u razumnom roku kao i finansijski uticaj (ili bar procenat poboljšanja u stopi konverzije) mora da bude značajan. Ne pokretati test ako je brzina prenosa podataka isuviše niska ili ako nije izvesno da će predloženi elementi testa elementi proizvesti poboljšanje konverzije na stranici.

Ostanite Ispod Radara

Druga opcija za pokretanje vašeg prvog testa jeste da to uradite u tajnosti. Ušunjajte se u svoje uobičajene aktivnostii i tu napravite test.

Da biste to uradili, preusmerite deo vašeg postojećeg budžeta za ispitivanje aktivnosti. Vi i vaš tim testiranje možete pokrenuti i pored vaših uobičajenih aktivnosti. Mnogi online marketing programi funkcionišu na osnovi: cena po akciji (CPA). Ako bi doveli razumnu količinu “lead-a” ili prodaje na ciljni CPA, onda ljude ne bi bilo briga kako ste to uradili.

U takvom okruženju možete potrošiti nešto novca na testiranja a ipak da povećate svoje brojke ceđenjem više konverzija od oglasa niže potrošnje.

Ušunjajte Se Kroz Vaš Affiliate Program

Takođe možete razmotriti testiranje kao deo vašeg affiliate programa. Zato što poboljšane odredišne stranice povećavaju obim prometa bez promene strukture isplate affiliate-a, oni imaju efekat “snažnog množioca” na sve vaše sadašnje i buduće affiliate.

Jedan od načina da se zaobiđe potreba za budžetom jeste da vaše testiranje bude na bazi isplate na osnovu uspešnosti. Pokušajte da pronađete testnu kompaniju koja će pokrenuti projekat optimizacije odredišne stranice na osnovu uspešnosti (najviše se nudi zagarantovane-performanse fiksne-cene angažmana). Mnoge kompanije preferiraju ovakav pristup, zato što ne postoji finansijski rizik za njih.

Outsource

Odluka da optimizujete odredišnu stranicu “u kući” ili da je “outsource-ujete” može biti komplikovana, ali ako ste razmatrali outsourcing isključivo za početni dokaz-koncepta testa, onda to ima nekoliko bitnih prednosti:

Garantuje da su resursi i veštine dostupni. Bilo koja renomirana test kompanija koju angažujete imati će sve potrebne veštine. One često imaju pristup stručnjacima koje ne možete priuštiti da zaposlite a u osnovi vam i ne trebaju za puno radno vreme.

Nema potrebe za učenjem. Testne kompanija takođe imaju veliko iskustvo u pisanju testnih planova, radi ispitivanja i analize rezultata. Ne morate da učite na osnovu sopstvenih grešaka i na ovaj naćin je mnogo je verovatnije da će te imati pozitivan ishod za svoj prvi test.

Krivica za eventualni neuspeh nije vaša. Ako test ne prođe kako treba, problem treba da reši testna kompanija. Ako sve prođe dobro vi naravno na sebe preuzimate sve zasluge za to.

Finansijski Učinak

Većina top menadžera su receptivni na finansijske argumente. Oni razumeju da postoje dva osnovna načina da se poboljša profit: povećanje prihoda i smanjenje troškova. Usredsredite se na kritične delove vašeg web sajta i shvatite vrednost planirane konverzije akcija. Pronađite finansijske podatke koji vam omogućavaju da procenite vek trajanja vrednost konverzije akcija.

Kada ste razumeli prihode i procenat promenljivih troškova, izgradite finansijski model za svoju stranicu. Ne zaboravite da koristite konzervativne pretpostavke i procene kako bi vaš poslovni slučaj bio što jači i branljiviji.

Optimizacija odredišne stranice često može značiti veliki potencijal u povećanju dobiti. Vaš projekat može biti najbolja finansijski obećavajuća marketinška inicijativa koja je na raspolaganju vašoj kompaniji.