wimax Do nedavno, pristup Internetu se odvijao na tri načina: broadband, Wi-Fi i dial-up. Širokopojasna konekcija (broadband) je najčešće povezana sa vašim domom korištenjem ADSL ili kablovskog modema što može biti skupo a i dostupnost nije moguća za mnoge udaljene regione, Wi-Fi ima vrlo ograničen domet a dial-up je spor i zastareo.

Ali sada je i četvrta opcija ušla u mrežnu arenu a dizajnirana je kako bi rešila neke nedostatke svojih prethodnika. Nova opcija se zove WiMax.

Šta je WiMax?

Zajedno sa konkurentnim standardom pod nazivom “LTE”, WiMax, skraćenica za Worldwide Interoperability for Microwave Access, predstavlja 4G ili “četvrtu generaciju” bežičnog Interneta. Nova tehnologija je slična Wi-Fi u tome što omogućava korisnicima da se povežu na Internet bez žica. Ali za razliku od Wi-Fi, koji može da pokrije celu zgradu ili gradski blok, WiMax može da pokrije ogromne udaljenosti (slično mreži mobilnih telefona), i pruži velike brzine pristupa Internetu (poput broadband). To je u suštini, bežična širokopojasna konekcija. Šta to znači za korisnike Interneta jeste sposobnost da tweet-uju, dopisuju ili pretražuju online koristeći desktop ili laptop računar sa skoro bilo koje geografske lokacije a ne samo kao do sada, iz lokalnog kafića i slično.

Pokrivenost i brzina

WiMax mreža radi slično kao i Wi-Fi ali sa nekoliko ključnih razlika. Sistem ima dve glavne komponente: WiMax toranj i WiMax prijemnik. Kao i Wi-Fi, WiMax može direktno da se poveže na Internet tako što će poslati signal iz WiMax tornja na ViMax omogućeni računar putem žičanih veza. WiMax toranj, međutim, može da se poveže i na drugi toranj a to je ono što omogućava mreži da obezbedi bežične usluge dugog dometa. WiMax transmiteri mogu da pokriju radijus od oko 30 milja dok Wi-Fi ima opseg od oko 100 metara.

wimax-mobile

Budućnost WiMax-a

2008 godine, nova firma pod nazivom Clearwire, u koju su investirali Google, Intel, Comcast, Time Warner i Sprint, lansirala je svoj plan za izgradnju WiMax mreže širom SAD-a. Danas, Clearwire nudi servis na 52 američka tržišta, uključujući Boston, Čikago i Las Vegas.