The Number Resource Organization (NRO), koordinatori mehanizam za pet Regional Internet Registries (RIR), jutros je saopštila da je manje od 5% svetskih IPv4 (Internet protokol verzije 4) adresa još preostalo. IPv4 je pao ispod 10% u januaru 2010 godine a u narednih devet meseci oko 200 miliona adrese je dodeljeno iz Internet Assigned Numbers Authority (IANA) za RIR.

ipv4

NRO predviđa da izdvoji poslednji blok IPv4 adresa za registre u roku od meseca dana.

Ovo je nešto što je predviđano godinama. U stvari, zabrinutost oko mogućnosti ponestajanja IPv4 počela je još krajem 1980 godine kada je Internet počeo da doživljava dramatičan rast.

Svaki host na IP mreži, od servera, personalnih računara do mrežnih štampača, imaju dodeljenu IP adresu, jedinstveni identifikacioni broj koji se koristi za komunikaciju sa drugim host-ovima na istoj mreži, ili globalno.

Axel Pawlik, predsednik NRO, navodi da je od ključnog značaja za sve zainteresovane strane da se preduzme definitivna akciju kako bi se obezbedilo blagovremeno usvajanje IPv6, nove generacije Internet protokola.

IPv6 ima znatno veći adresni prostor od IPv4. To proističe iz korišćenja 128-bitne adrese, dok IPv4 koristi samo 32 bitnu. Maksimalan adresni prostor Ipv4 je 4294967296 (232) a IPv6 2128 (340282366920938463463374607431768211456).

NRO suptilno upozorava da će bez adekvatne pripreme i akcije za razmeštanje IPv6 doći do haotične jagme za adrese, što bi moglo povećati troškove Interneta i ugroziti stabilnost i bezbednost globalne mreže.