sadyahoo Na kraju 2009 godine Yahoo je imao gotovo 14000 zaposlenih, a trenutno ima 14100 zaposlenih. Bilo je otpuštanja u ovoj prošle godine kao i novih zapošljavanja, ali 20% ili 2500 ljudi će uskoro osati bez posla.

Zajedno sa bujicom odlazaka izvršnih kadrova, Yahoo je pod lupom i Wall Street-a, a takođe je i predmet mnogih nagađanja o preuzimanju. To je stavilo Yahoo-ovog izvršnog direktora Kerol Bartz pod još veći pritisak da pokaže rezultate nakon skoro dve godine koliko je na mestu direktora. Poznata je po tome da zna kako da smanji troškove i sada se mnogi nadaju da će to da dokaže i podigne Yahoo poslovanje sa novim inovacijama.

U svetlu novih glasina u kojima se navodi da Yahoo otpušta 20% svoga personala, ova Infografika predstavlja spiralu smrti portala. 

brutal-decline-of-yahoo-onlinetrziste