social-media-onlinetrziste Društveno medijski uspeh može se meriti korišćenjem različitih metoda ali uspešni društveno medijski napori obično se ne javljaju emitovanjem najširoj publici.

Umesto toga, uspeh podrazumeva angažovanje publike koje na kraju vodi ka tome da preduzmu neku akciju. Teži deo je razumevanja onoga šta je sve potrebno da se uradi kako bi se dobilo dovoljan broj publike koja će da preduzme potrebne radnje koje vam omogućuju da postignete svoje ciljeve.

Definišite svoje poslovne ciljeve

Bez jasno definisanih poslovnih ciljeva koji se odnose na društvene medije vrlo je verovatno da ćete se izgubiti u ogromnom moru društvenih medija. Kada definišete svoje ciljeve, tada je potrebno da razmislite šta je sve potrebno da uradite kako bi ih ostvarili. 

Naravno da je dobijanje na hiljadu novih Like sa vaše Facebook stranice ili na hiljadu novih sledbenika na Twitter-u jako uzbudljivo i dobro ali, vi morate da analizirate kako ti dodatni Like i sledbenici sa Twitter-a utiču na vaše poslovanje.

Kreiranje modela za predviđanje

Vaš model bi trebalo da počne sa vašim ciljevima i da pokriva vaše društveno medijsko angažovanje i neko maksimalno društveno medijsko dostignuće. Kreiranjem ovakvog modela moći ćete da počnete da predviđate obim angažovanih korisnika, broj konekcija i nivo društvenih medija koji treba dosegnuti kako bi se ostvarili vaši ciljevi.

Uzmimo, na primer, firma gde je prodaja na mreži postavljena kao krajnji cilj za socijalne medije. Ako idete da generišete X broj prodaja na mreži, morate da shvatite šta će sve biti potrebno da uradite kako bi generisali tu prodaju. Ne možete se samo poigrati sa Facebook-om, Twitter-om ili bilo kojim drugim socijalnim kanalom i nadati se da će to na kraju dovesti do povećanja prodaje.

U većini slučajeva, malo je verovatno da ćete dobiti veliki obim direktne prodaje sa socijalnih medija, tako da morate da razumete mikro konverzije koje se dešavaju i koje na kraju mogu da se pretvore u prodaju. To može da uključuje preuzimanje “white paper”, pohađanje webinar-a, ili korištenje besplatne probne ponude (Free Trial). Vaš model bi trebalo da bude u stanju da vam pokaže koliko je ovih mikro konverzija potrebno kako bi se postigli vaši prodajni ciljevi.

reachonlinesales

Šta je sve potrebno za generisanje potrebnog broja mikro konverzija

Ovo je mesto gde se izgradnja vašeg modela malo komplikuje. U suštini, ono što je potrebno da razumete jeste ono što ide zajedno sa stvaranjem mikro konverzije. Za svaku vrstu mikro konverzije, moraćete da utvrdite koliko je upućivanja sa društvenih medija potrebno za generisanje konverzije. Tada ćete morati da utvrdite šta je sve potrebno za generisanje upućivanja sa društvenih medija.

Kada završite svoj model lakše ćete moći razumeti šta će sve biti potrebno da uradite kako bi ispunili svoje društveno medijske ciljeve.

social-media-model-thumb-460x368-9225

O izgradnji što tačnijeg modela želećete da procenite pokazatelje za svaku od mernih jedinica u ovom grafikonu iznad. Možda ćete utvrditi da su Facebook Likes stranice vrednije od Twitter sledbenika ili da je link koji ste postavili kao deo posta na nekom određenom forumu, vredniji od nekog na Facebook-u ili vašem blogu.

Uticaj vaših društveno medijskih napora na direktan promet

Svaka korelacija između vašeg društveno medijskog uticaja i direktnog prometa treba biti analizirana kako bi se što bolje uvidelo da li vaši društveno medijski napori utiču na ove ključne pokazatelje.

Što je vaš model bolje podešen u smislu metrike koja je uneta i količine podataka koji su prikupljeni, to će tačnije predviđanje rezultata biti. Uvek bi trebalo da budete u toku procesa procene i da radite na poboljšanju modela, da ga stalno usavršavate, kako bi mogli da što preciznije da shvatite šta će sve biti potrebno da uradite kako bi ispunili svoje društveno medijske ciljeve.