2010Top10terms U ožujku Facebook je zabilježio više mjesečnih posjeta nego Google, no ono što je zanimljivo jest da je Google, koji je na neki način konkurencija Facebooku, omogućio Facebooku da postane najtraženiji pojam na najvećoj tražilici.

Već drugu godinu za redom, Facebook je najtraženiji pojam na Internetu u SAD-u za period od siječnja do studenog, a slijedi ga niz uglavnom navigacijskih pojmove za pretraživanje: facebook login, youtube, Craigslist, MySpace, facebook.com, eBay, Yahoo , www.facebook.com, i Mapquest. Drugim riječima, iteracija Facebook zauzela je četiri od prvih 10 mjesta, u skladu sa tvrtkinim godišnjim istraživanjem upita pretrage.

Sveukupno, Hitwise je utvrdio da pojmovi povezani sa društvenom mrežom dominiraju rezultatima najtraženijih pojmova u SAD, na koje otpada 4,18 posto od najčešćih 50 pretraživanja.

Novi pojmovi koji su se našli u Top 50, prema istraživanju Hitwise-a, uključuju: Netflix, Verizon Wireless, ESPN, chase, pogo, tagged, Wells Fargo, yellow pages, poptropica, games i hulu.

Gledamo li najposjećenije sajtove u SAD-u, Facebook je zauzeo prvo mjesto sa 8.93%  dok je Google odmah iza njega sa udjelom od 7.19%, slijede Yahoo! Mail, Yahoo! i YouTube.

 

Prvih 10 najposjećenih stranica u SAD-u iznosi ukupno 33% svih posjeta stranicama, što znači porast od 12% u odnosu na prošlu godinu.

Najtraženijih 5 osoba u SAD-u su: Kim Kardashian, Oprah, Rush Limbaugh, Miley Cyrus i Glenn Beck.