google-adwords-logo Promjene AdWords kampanje, posebno postavljene kampanje koja radi, može dovesti do mnogo pogrešaka. Ne želimo uništiti dobru stvar, ali isto tako želimo izvršiti optimiziranje kako bi dobili najbolje rezultate. U kolovozu 2010 godine, Google je predstavio koristan alat nazvan Adwords Campaign Experiments, inače poznat kao ACE.

ACE je besplatan alat koji vam omogućuje pokretanje eksperimentalnih kampanja, rame uz rame, sa vašim postojećim kampanjama. Također, možete pokrenuti i testove na postotak od prometa. Na primjer, recimo da ste trenutno na ponudi od 50 centi za ključnu riječ, što će se dogoditi ako povećate ponudu na dva dolara? Može biti jako teško reći da li se neko povećanje pretvorbe odnosi na povećanje ponude, ili neka druga dešavanja na tržištu. ACE će vam reći ako su promjene koje vidite značajne, dok uspoređujete dvije različite ponude, djelotvorno, u isto vrijeme.

ACE vam omogućava testiranje postavki na cijeloj grupi i oglasnim kampanjama. Google je zatim predstavio Campaign Experiments Globally sa kojim možete testirati još više varijabli, uključujući i same oglase.

Za pristup Adwords Experiments, prijavite se na svoj Google AdWords korisnički račun. Pod karticom Settings, pronaći ćete opciju “Experiment “. 

ace1

Kako testirati korištenje ACE

Uspostavljanje kontrolne grupe – Vaša postojeća kampanja je vaša kontrolna grupa. Ovo možete postaviti na statusnoj ikoni vaše grupe oglasa.

ace2

Stvaranje novih grupa i njihovo postavljanje kao eksperiment:

Promijena vrste podudaranja – ostavite vašu postojeću kampanju kao kontrolu i pokrenite eksperiment za testiranje različite vrste podudaranja. Kako različite vrste podudaranja utječe na CTR? Impresije?

Promjena grupe oglasa – Kako dodavanje ključnih riječi postojećim grupama utječe na performanse? Kako cijepanje grupe na manje, više fokusirane teme utječe na performanse? Kako uklanjanje ključnih riječi utječe na performanse?

Promijena ponude – Radikalno smanjite i povećajte ponudu. Kako promijena cijene utiče na performanse? Budite oprezni sa postotkom prometa koji uzimate za svoj test. On bi trebao biti dovoljno visok da bi bilo statistički značajan.

Ključna riječ na razini URL-a – Kako promijena URL-a utječe na performanse?

Mreža prikaza – Promjenite temu koju ciljate na mreži prikaza.

Razumijevanje rezultata

U toku kampanje, vidjet ćete zasebno kontroli i eksperimentalni redak, tako da lako možete usporediti podatke. Google također čini ove podatke lakim za analizu uz pomoć strelica.

  • Jedna (gore ili dolje) strelica predstavlja 5% vjerojatnost da se metrika povećava ili smanjuje
  • Dvije strelice predstavlja 1% vjerojatnosti
  • Tri strelice predstavljaju 0,1% vjerojatnosti