Pew-Internet-Logo U suprotnosti sa stereotipom o usamljenim računalnim čudacima, korisnici Interneta su društveniji u stvarnom svijetu za razliku od onih koji ne idu online, navodi se u novoj studiji tvrtke Pew Internet.

Na temelju istraživanja, “Socijal Side of internet” (društvena strana Interneta), izvješće je utvrdio da se 80 posto korisnika Interneta priklanja grupama i sudjeluje u volonterskim organizacijama, u usporedbi sa 56 posto “ne-korisnika” Interneta.

Nadalje, oni koji participiraju u radu socijalnih mreža na web-u su čak još aktivniji što se tiče druženja u stvarnom svijetu. Među anketiranim, 82 posto korisnika Facebooka i 85 posto korisnika Twittera navodi da nemaju nikakvih problema sa druženjem niti sa priklanjanjem društvenim grupama u stvarnom svijetu. Usporedbe radi, 77 posto ne-korisnika Facebooka i 79 posto ne-korisnika Twittera korisnika su rekli isto.

Istraživanje je pokazalo da korisnici Interneta također aktivnije sudjeluju u svojim društvenim grupama u stvarnom svijetu nego li ne-korisnici Interneta, donirajući više novca, volontiranjem, preuzimanjem liderske uloge i prisustvovanjem sastancima. Crkva i duhovne grupe bili su među najpopularnijim organizacija navodi od strane onih koji su uključeni u grupi. Također visoko na listi nalazi se sport i rekreacija, potrošačke grupe, volonterske organizacije i ostalo.

pew-groups
Pripadnici grupa navode Internet kao važan alat za pokretanje grupe. Među anketiranima, 69 posto njih je navelo da njihova grupa ima aktivan web sajt, 77 posto ispitanika izjavilo je da njihova grupa organizira aktivnosti i kontaktira svoje članove putem e-maila, a 40 posto da imaju vlastite online forume.

Upitani zašto su oni dio grupe, 59 posto ispitanika izjavilo je kako oni vide članstvo u grupi kao način da ostvare nešto što nisu mogli sami kao pojedinci. Gotovo isti broj (57 posto) navodi da je još jedan ključan razlog, biti u toku sa vijestima i informacijama.

Pew studija temelji se na nizu telefonskih razgovora u periodu od 23 studenog do 21 prosinca, a obuhvatila je 2303 odrasle osobe, starije od 18 godina.