linkedin-picture Profesionalna društvena mreža LinkedIn je upravo predala svoj S-1 podnesak sa SEC, tj. upravo je popunila izjavu za IPO (izlazak na berzu).

Broj akcija koje će biti ponuđene kao i raspon cena za ponudu još nisu određene. Deo akcija će biti ponuđene i prodate od strane LinkedIn a deo će biti prodat od strane pojedinih LinkedIn akcionara.

U ovom trenutku potrebno je spomenuti nekoliko stvari, prema sopstvenim navodima LinkedIn baza korisnika prešla je brojku od 90 miliona i dominantna je u traženju posla na tržištu SAD-a. Sa 103 miliona ulagačkih sredstava i sa procenom vrednosti od 2 milijarde dolara, kompanija je spremna za javnu ponudu.

U pogledu prihoda, za prvih devet meseci 2010 godine, neto prihod porastao sa 80.6 miliona dolara na 161 miliona dolara za isti period godinu dana ranije. Neto prihod za isti period iznosi 10 miliona dolara a treba još dodati da LinkedIn ima 65 miliona jedinstvenih posetilaca mesečno i 5,5 milijardi pregleda stranica.

Ukupi neto prihod profesionalne mreže za 2009 godinu iznosio je 120 miliona dolara, što će očigledno biti prevaziđeno u 2010 godini nakon što LinkedIn izađe sa finansijskim izveštajem za poslednji kvartal 2010.