facebook image Korišćenje Facebook-a može da poveća vaše samopouzdanje, navodi se u novoj studiji koju su sproveli naučnici sa Cornell University I objavljenoj u Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Amy Gonzales i Jeffrey Hancock sproveli su eksperiment sa tri grupe od po 21 studentom.

Prva je bila kontrolna grupa, koja je sedela ispred praznog računarskog ekrana, tri minute. Druga grupa ljudi je imala ispred sebe i svog računarskog monitora postavljena ogledala tako da su proveli tri minuta gledajući sopstveni odraz u ogledalu. Trećoj grupi je bilo dozvoljeno da surfuju po svojim profilima i povezanim karticama na Facebook-u tri minute. Na kraju, sve tri grupe su dobile da popune upitnik o samopouzdanju.

Grupa kojoj je bilo dozvoljeno da surfa po Facebook-u pokazala je porast u svom samopouzdanju, dok su kontrolna grupa i grupa sa ogledalima nisu pokazali primetnu promenu u svom samopouzdanju. Pretpostavka je da veći ljudi pomođe Facebook zid na kojem se nalaze pozitivne poruke i lične informacije koje vraćaju lepe uspomene. Zapamtite, poenta Facebook-a i jeste povezivanje sa ljudima kojima je stalo do vas ili vas smatraju zanimljivim.

“Za razliku od ogledala, koje nas podseća na to ko smo mi zaista i koja mogu imati negativan uticaj na samopouzdanje, ako ta slika koju vidimo ne odgovara našim idealima, Facebook može prikazati pozitivnu verziju nas samih. Za mnoge ljude, postoji automatska pretpostavka da je Internet loš. Ovo je jedna od prvih studija koje pokazuju da postoji psihološka prednost Facebook-a,

navodi u saopštenju koje je dao Jeffrey Hancock.