ibm U nadi da može da sebi priskrbi jedan dio svijetskog tržišta elektroničke trgovine softvera i usluga koji vrijedi 70 milijardi dolara godišnje, IBM je predstavio novu inicijativu "Smarter Commerce", putem koje želi da ugradi analitiku u e-commerce riješenja.

Kroz tehnologija, potrošači su stekli mnogo više ovlasti nego što su to imali ikada prije. Kao rezultat toga, trgovine trebaju malo više informacija o tome kako njihovi proizvodi i usluge kotiraju na ovom vrlo konkurentnom tržištu.

priopćio je Craig Haymanove, generalni menadžer u IBM Software Industry Solutions.

IBM-ova "Smarter Commerce" inicijativa povezuje brojne prilagođene IBM-ove softverske proizvode i povezane usluge koje bi trebale pomoći trgovcima da bolje surađuju sa klijentima i potencijalnim klijentima. Kao podršku za ovu inicijativu, tvrtka je namjenila 1.200 zaposlenih za e-commerce i usluge savjetovanja. Ona također ima pripremljen program obuke za klijente i poslovne partnere.

Sa softverske strane, IBM integrira softver koristeći brojne e-commerce alate namenjene prodaji, koje je kompanija stekla u posljednjih nekoliko godina. Samo u 2010 godini, IBM je potrošio više od 2 milijarde dolara na stjecanje e-commerce softverskih rješenja. Kompanija je platila 1,4 milijarde dolara Sterling Commerce, koji pruža softver za integraciju back-end sustava maloprodaje. Također prošle godine, kupljen je i Coremetrics, koji nudi skup Cloud usluga koje analiziraju koliko dobro marketinška kampanja napreduje. Konačno, IBM je stekao i Unica, koja obezbjeđuje softver za automatizaciju marketinških kampanja.

Kompanija IBM također planira da koristiti svoju vlastitu IBM WebSphere Commerce platformu za e-commerce pakete. Kombinacija usluga i softverskih paketa će adresirati e-commerce aspekte, kao što su praćenje klijenta, automatizirani marketing, prodaja i ispunjenje plana, te upravljanje brandovima.