facebook-privacy Prema najnovijem eksperimentu, koji je sprovela kompanija Sophos, 41% Facebook korisnika je spremno da otkrije lične podatke potpunom stranac. Kompanija za IT bezbednost, Sophos, pozvala je 200 slučajno odabranih Facebook korisnika da postanu prijatelji sa lažnim Facebook korisnikom pod imenom "Freddi Staur" (anagram od "ID-Prevarant"). Od tih 200, 87 se odazvalo pozivu, od kojih 82 imaju u profile navedene lične podatke, kao što su njihove e-mail adresu, datum rođenja, adrese i broj telefona.

Evo šta je ovaj eksperiment otkrio:

  • 72% ispitanika ima otkrivenu jednu ili više e-mail adresa
  • 84% njih otkriva puni datum rođenja
  • 87% dali detalje o svom obrazovanju ili radnom mestu
  • 78% navodi svoju trenutnu adresu ili lokaciju
  • 23% navodi svoj broj telefona
  • 26% pokazuje svoje "screen" ime u instant porukama

Očigledno da za mnoge Facebook korisnike institucionalna pitanja o privatnosti nisu dovoljna da malo više povedu brigu o širenju svojih ličnih podataka na Facebook-u.

Ovo svakako ne sluti na dobro, u smisli zaštite privatnosti. Informacije koje ovi ljudi nude a uzorak pokazuje da se radi o velikom procentu, mogu biti podjednako vredne kao i informacije o kreditnoj kartici, kada neko pokušava da uradi vaš profil. Ljudi moraju biti mnogo više selektivni po pitanju kome pružaju informacije. Skupljanje “prijatelja” je ohrabreno od sajtova društvenog i poslovnog umrežavanja. To je statusna stvar koja se radi da bi se videlo koliko prijatelja ili kontakata možete prikupiti. Ova eksperiment je trebalo da pokaže prosečnom korisniku da je potrebno da budu puno oprezniji sa deljenjem ličnih podataka. Web je ulaz ali on ne bi trebao da bude stalno otvoren, mnogo je prevaranata online,

naglašava Ron O'Brajen, viši analitičar bezbednosti u kompaniji Sophos.